อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูในยุคดิจิทัล ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 19 ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.มีความรู้และทักษะดิจิทัล 2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3.ภาวะผู้นำครู  4.การจัดการเรียนรู้ในยุคดืจิทัล 5.ทำงานเป็นทีม   ณ ห้องประชุมตะโกทองหลวง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments