โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และพัฒนาระบบ ITA Online สถานศึกษาในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบันทึกข้อตกลง MOU สพป.สกลนคร เขต 2 กับสถานศึกษา ไม่รับของขวัญ มีคุณธรรม และความโปร่งใส โดยมี นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ITA สถานศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 49 โรงเรียน โรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1-20 จำนวน 60 โรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments