คลื่อนการดำเนินงานประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน อบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีปประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหลักการทำงานที่มีระบบ รวมทั้งมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา   

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments