การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยโรงเรียนที่สนใจและนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน จำนวน 18 โรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments