ประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลจากผลการคัดกรองไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้มีความสามารถสูงยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments