อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER) และการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้สู่วิถีใหม่(พัฒนาระบบ AI) ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER) และการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้สู่วิถีใหม่(พัฒนาระบบ AI) ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำสื่อในคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments