โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา เฝ้าระวังไม่ให้เด็กออกกลางคัน การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา

                 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประชุมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา เฝ้าระวังไม่ให้เด็กออกกลางคัน การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัด และหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  สพป.สกลนคร เขต 1

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments