กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET และ NT

                   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายพลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในสังกัด และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 โรงเรียน และ NT คณิตศาสตร์ จำนวน 17 โรงเรียน ภาษาไทย จำนวน 2 โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments