เปิดงานมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด”ดอกจานเกมส์” ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11

                   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด”ดอกจานเกมส์” ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกามารยาท มีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย” ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 12 โรงเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนส่องดาว จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments