การประชุมแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 60 คน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การประชุมแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 60 คน) เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments