ประชุมชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๑8 มีนาคม ๒๕๖๗ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการตามแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านแอปพลิเคชัน (Zoom Meeting) เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ  e-MES สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา   

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments