อบรมออนไลน์ แนวทางการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/64 และการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ คลิปการสอน 8 ตัวชี้วัด สำหรับครู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 25

Loading

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 256

Loading

Read more