กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยแจ้งนโยบาย และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

              เมื่อวันที่

Loading

Read more

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น เสริมสร้าง แรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอดความดีที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2

Loading

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2

Loading

Read more