การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

จำนวนคนดู: 239

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 175

Read more