ต.ส.น. นิเทศติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะฯ ออกนิเทศตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา และเงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านผักตบ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยยึดระเบียบและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักพร้อมมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร คณะครูที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และครูอาหารกลางวัน จึงขอขอบคุณในการเสียสละของคณะทุกท่าน

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments