ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติฯ โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัด ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments