ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง

 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายสำราญ  ศรีจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่  10 เข้าร่วมรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมรายงานข้อมูลการบริหารงานใสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนในสังกัด  …..ผอ.รังสรรค์/ภาพ/ชุลีพร/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments