ต.ส.น.นิเทศก์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกุล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยการนำของนางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะฯ ออกนิเทศก์ ตรวจติดตามการบริหาร เรื่องการเงิน บัญชี พัสดุ รวมถึงโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์บำรุง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ยึดระเบียนกระทรวงการคลังและระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ เป็นหลัก เน้นความ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้บริหาร คณะครูที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังคำชี้แนะ…….ชุลีพร/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments