ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

    เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการ ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่  ๕   เข้าร่วมรับฟังนโยบายพร้อมรายงานข้อมูลของสถานศึกษาและข้อมูลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชมผลงานแสดงของนักเรียน     อิสระ/ภาพ/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments