ตรวจเยี่ยมบ้านนาสีนวล

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สมานชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสีนวล  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   เพื่อตรวจเยี่ยมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกันซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  3  ลักษณะ   ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน  Stand Alone คุณภาพสูง .อิสระ/ภาพ/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments