ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายอนุกูล  ทองนุ้ย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วยนายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายชรินทร์  เจริญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการฯ   ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)   อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑๕  โดยมีผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ   พร้อมรายงานข้อมูลของสถานศึกษาและข้อมูลทั่วไป    เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ….อิสระ/ภาพ

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments