ต.ส.น.นิเทศโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564   นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางจิรพรรณ  พื้นชมภู  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะฯ  ออกนิเทศติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนดังกล่าว พร้อมให้คำแนะนำ เสนอแนะในการปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก ..ชุลีพร/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments