เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผอ.สพป.สกลนคร  เขต 2  เปิดการประชุมการวางแผน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2564    ซึ่ง สพป.สกลนคร เขต 2 ได้กำหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่  อ่านออกเขียนได้ทุกคน”   โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออกเขียนได้ พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่องและพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6(โรงเรียนขยายโอกาส) ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง โดยมีประธานศูนย์เครือข่าย ครูผู้รับผิดชอบประจำศูนย์และนักวิชาการของ สพป.สกลนคร เขต 2  เข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments