สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี ศูนย์เครือข่ายที่ 20

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  ประธานเปิดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20  ปีการศึกษา 2564  เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี การจัดการงบประมาณ และสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการการพัสดุฯ  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยวิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สกลนคร เขต 2 และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments