ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต 2  เพื่อการดำเนินการวิจัยศึกษาผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายการเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการวิจัยเพื่อการศึกษาผลใน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน 2. ด้านผลกระทบ 3. ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง  4.ด้านความต้องการจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments