“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564   นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ นวัตกรรม ด้านการสอนเขียนได้ ลายมือสวย ช่วยฝึกสมาธิ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ตามนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน  90 คน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments