ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564   นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ ,บ้านดอนกอย และบ้านสูงเนินสามัคคี  อ.พรรณานิคม เพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด2019 เรื่องการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีผู้ปกครองเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของสพป.สกลนครเขต2 จากการติดตามโรงเรียนทั้งสามโรงไม่พบผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง นักเรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ โดยโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น กรณีโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีจะต้องหยุดเรียน ระหว่างวันที่1-9 กรกฎาคม2564 ตามข้อแนะนำของ ศบค.จังหวัดเนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากเกิน 500 คนและเดินทางมาจากหลายหมู่บ้านจึงมีความเสี่ยงสูง ….อิสระ/ภาพ/ข่าว

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments