จัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2564 นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  ประธานเปิดการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านระบบสารสนเทศ การจัดเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนยากจนได้รับการช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สามารถสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนไทยทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยการเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) ที่มีการเลือกประเภทความด้อยโอกาส ”ยากจน” เข้าสู่ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อคัดกรองนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  70 คน  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments