กิจกรรมเสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564   นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต (เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาเขตสุจริต)  เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ยกระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้การบริหารราชการของ สพป.สกลนคร เขต  2  เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments