ประชุมการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 2557

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 2557 ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางกไกล งบลุงทุนฯ  ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้แทน จำนวน 12 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันและยึดระเบียบทางราชการเป็นหลัก   โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียน  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments