มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายสำราญ  ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙   ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน  จำนวน   ๒,๐๐๐  บาทต่อคน  ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔    ซึ่งมีโรงเรียนบ้านจงกลกิติขจร โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) และโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร และมีโรงเรียนในสังกัดหลายโรงได้ส่งมอบเงินให้นักเรียนและผู้ปกครองในวันนี้

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments