สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมครูผู้สอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประโยชน์คาดว่าจะได้รับ คือครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 61 คน จัดการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่  14-15 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมตตา  ฟองฤทธิ์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และคุณครูวรรณี  มายูร  ครูโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคี) ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments