สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2564 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 คณะรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุม ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  โดย สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  เพื่อสื่อสารแนวทางและวิธีการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Thai Stop covid) โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้สถานศึกษาพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments