ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู (PA:Performance Agreement) ว.9 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  จำนวน 81 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่ง    ครู ว.9 และเพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานและมีวิทยฐานะให้สูงขึ้น  และสร้างขวัญกำลังใจ สร้างเครือข่ายพัฒนางาน  ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพิ่มคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน  ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โดยวิทยากรจาก สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments