อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์เครือข่ายที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านอูนดง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องยึดหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสำคัญ โดยวิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments