ตสน.ตรวจติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนายชอบกิจ กนกหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สกลนคร เขต 2 ออกตรวจติดตามดำเนินการบริหารงานการเงิน บํญชี พัสดุ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านชัยชนะ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เพื่อให้เป็นไประเบียบและตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามครั้งนี้

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments