ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดอำเภอสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และนางวรวรรณ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 โรงเรียนบ้านบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โรงเรียนบ้านโคกสี (จตุรภูมิพิทยา) โรงเรียนบ้านหนามแท่ง และโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เพื่อให้คำแนะนำการเรียนการสอน และขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments