ประชุมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและบันทึกผลการเรียน

                  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุม โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMIS เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการด้านการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้และพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments