ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 (การสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการสรุปผลการนิเทศฯ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2565 รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2564 และการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อแต่ละศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน และเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments