โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17

                     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเน้นนโยบาย ข้อราชการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และขอแสดงความยินดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ได้รับบรรจุ แต่งตั้งใหม่ โอนย้ายโรงเรียน และแสดงชื่นชม ยกย่อง ผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการในปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments