ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ Microsoft Teams) เพื่อให้การเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็นในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments