ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี หลักฐานการจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments