ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

                   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานพัสดุ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments