มหกรรมนักเรียนต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 17 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 และโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน มหกรรมนักเรียนต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 17 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 และโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสมัครสมานสามัคคีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร และเป็นการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดทุกชนิด และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 71 พรรษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments