กิจกรรมงานวันครู อำเภอสว่างแดนดิน ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานกิจกรรมงานวันครู อำเภอสว่างแดนดิน ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนสว่างแดนดิน

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments