จัดกิจกรรม Kick Off โครงการสุขาดี  มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการสุขาดี  มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู บุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนบ้านนาทม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading