ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

             เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๔.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานีแก้หนี้ สพป.สกลนคร เขต ๒ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต ๒

Loading