พิธีรับมอบอาคารห้องน้ำ“สุขาดี มีความสุข” และรั้วกำแพงโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบึงโน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีรับมอบอาคารห้องน้ำ“สุขาดี มีความสุข” และรั้วกำแพงโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน เพื่อให้ความสำคัญของการศึกษา และความปลอดภัยของโรงเรียน โดยมี ท่านพระอาจาร์ยสมศักดิ์ จฺนทโชโต และศิษยานุศิษย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านบึงโน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading