ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

               วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  เป็นประธาน เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading