ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567

              เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ชรินทร์ เจริญไชย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินนผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสกลนครร่วมพิจารณาคัดเลือกฯ ตามประกาศฯ และหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

Loading